43ZOBRAZENÍ

Podmínky, za kterých se povinně musíme zaregistrovat k DPH stanovuje §94 zákona o DPH, např.:

 • nabýváním majetku privatizací či prodejem podniku
 • vstupujeme do postavení zemřelého plátce DPH
 • nákupem zboží (automobil, zboží v ceně vyšší jak 326 000,-Kč a zboží, které je předmětem spotřební daně a zakupujeme jej v EU
 • poskytování služeb plátci DPH z jiného státu EU (AdSense)
 • dosažení obratu za předchozích 12 kalendářních měsíců 1 milion Kč

Sankce za nesplnění registrační povinnosti

Pokud jsme se nezaregistrovali jako plátci DPH a finanční úřad tuto skutečnost zjistí, pak správce daně sám rozhodne o datu registrace. Od tohoto data se pak počítá naše povinnost platit DPH, resp. jako naše sankce je uplatněno 10% ze souhrnu celkových úplat za toto období. Kompletní podmínky stanoví zákon o DPH v §98.

Dobrovolná registrace k DPH

Registrace k DPH není de facto nic jiného než optimalizace vašeho ziskového profitu. Pokud nemáte povinnost přihlásit se jako plátci DPH, pak vaše úvahy musí směřovat směrem k využití výhod, které jsou plátcům DPH přiznány.
Dobrovolné registrace k DPH využívají především

 • podnikatelé, jejichž zákazníci jsou z velké většiny plátci DPH
 • podnikatelé, kteří prodávají zboží či poskytují služby se sníženou sazbou DPH

Výhody plátce DPH

V daňovém přiznání k DPH můžete uplatňovat nárok na vrácení DPH, pokud se jedná o rámec daňově uznatelného výdaje a máte daňový doklad. Je zcela na vás, zdali tento nárok uplatníte v tomto zdaňovacím období či tom posledním za kalendářní rok. V dodatečném daňovém přiznání máme ještě možnost nárokovat si odpočet, avšak nejpozději do 3 let.

Povinnosti plátce DPH

Při registraci u správce daně nezávisle na povinné či dobrovolné musíte:

 • uplatňovat DPH při prodeji zboží/služeb
 • vystavovat daňové doklady
 • vést evidenci podle zákona o DPH
 • podávat daňové přiznání k DPH a odvádět DPH

Daňové přiznání k DPH

Pokud váš roční obrat překročil 10 milionů korun, pak je vaše zdaňovací období jeden měsíc. V opačném případě je zdaňovací období čtvrtletí.
Daňové přiznání k DPH předkládáte standardně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, a to nejpozději 25.den po skončení zdaňovacího období.
Podobně jako na účetním dokladu zaokrouhluje DPH na desetihaléře nahoru, u daňového přiznání zaokrouhlujete na koruny nahoru.