32ZOBRAZENÍ

Jedna z nejčastějších otázek začínajících podnikatelů „Potřebuji ke své činnosti živnostenské oprávnění?“. Obejdou se bez jakéhokoli oprávnění anebo potřebují nějaké jiné než živnostenské oprávnění?

Potřebujete nějaké oprávnění k podnikání?

Zdali ke svému podnikání budeme potřebovat nějaké oprávnění či nebudeme, zjistíme z živnostenského zákona. Ten v zásadě uvádí tři možnosti:

  • Živnostenský list
  • Jiné oprávnění
  • Není potřeba žádné oprávnění

Jiné oprávnění

V tomto případě se jedná o podnikání na základě zvláštních předpisů, které jsou ve vztahu speciality k živnostenskému zákonu, proto mají přednost. Platí především pro daňové poradce, soudní exekutory, makléře či tlumočníky, kteří ke své činnosti potřebují státem uznatelnou zkoušku.

Není potřeba žádné speciální oprávnění

Skutečně existují podnikatelské činnosti, ke kterým není potřeba mít zvláštní povolení. Výčet těchto činností najdete v §3 živnostenského zákona a §7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmu.

  • zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství
  • činnost autorů - autorské honoráře apod.
  • nezávislá povolání, která nejsou živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů (např. spisovatel, herec, muzikant, ...)