43ZOBRAZENÍ

"Chcete-li vybudovat velký podnik, vybudujte nejdříve sebe" Tomáš Baťa

Ideální manažer, ředitel, zaměstnanec, freelancer, profesionál, prezident... manželka ani manžel prostě neexistují, a to i přesto, že je napsána spousta knih, článků, věnují se tomu celé časopisy, konference. Pořád se setkávám se spoustou požadavků a prohlášení, co musí umět lídr, jaké má mít vlastnosti, aby byl ten pravý, skutečný. Pracovala jsem s několika lidmi, kteří když jejich podnik byl ve velkém průšvihu, se snažili přetáhnout k sobě Manažera, nejlépe z nějaké automobilky, který stoprocentně jejich podnik z té bryndy vytáhne. A hleď, za dva měsíce manažer byl pryč a podnik musel zvedat jeho majitel.

Reálný ředitel, majitel, manažer je především člověk, se všemi svými plusy a minusy, ten, který některé své úkoly zvládá na jedničku, ale s některými si jednoduše neví rady. Důležitou vlastností tohoto člověka je jeho schopnost spojovat lidi, různé lidi, s různými zájmy, pohledy, temperamenty tak, aby dokázali ve své práci společně něco vytvářet. Vůbec není podstatné, jestli umí zahrát volejbal na teambuildingové akci. Důležité je, když tito lidé neopustí loď při prvních zakolísáních a svého kapitána dokážou podpořit, a ten kapitán to dokáže ocenit.

Kterákoli společnost, firma, kolektiv, tým, který řídíte nebo vedete, anebo jehož jste součástí, všechny úspěchy i nešvary, které tento tým doprovází, jsou zrcadlem Vás samotných, Vašich přesvědčení, rozhodnutí, zásad vědomých a nevědomých. Obvyklým přístupem, když se něco nedaří, anebo je potřeba zvýšit efektivitu týmu, bývá změna samotného týmu. Je to dobře, protože když měníte svůj tým, měníte se sami. Ovšem zásadních a mnohem důležitějších změn dosáhnete především tehdy, když prozkoumáte sebe nejen v pozici lídra, vedoucího, manažera, ale jako osobnost, poznáte svoje silné a slabé stránky, role, které hrajete v různých situacích, a v nich poznáte svoji sílu. Toto uvědomění ve své podstatě vede nejen ke změnám v pracovním kolektivu, ale ke kvalitativním změnám ve Vašem životě.

Mnoho majitelů, jednatelů, vedoucích, manažerů, specialistů v určitý okamžik dospěje k přání:

přestat řešit problémy, a začít realizovat nápady, záměry a vize,

umět nahlédnout pod pokličku budoucnosti,

zužitkovat různé znalosti získané praxí a studiem,

sladit cíle a politiku firmy se zájmy zaměstnanců, a to znamená vytvořit funkční a pružný systém motivace,

více rozumět vztahům mezi lidmi, umět podporovat v lidech chuť pracovat a nacházet ve své práci smysl,

vytvářet férové, stabilní a smysluplné vztahy se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli aj.,

odpovídat jakýmkoli standardům, certifikačním požadavkům a normám pouze za předpokladu jejich reálného přínosu pro firmu, její lidi a okolí,

více odpočívat, více času trávit se svými nejbližšími, pracovat méně ale produktivněji a smysluplněji,

celkově zjednodušit svůj život.