35ZOBRAZENÍ

Další povinností osoby samostatně výdělečně činné je platba pojistného, a to v lepším případě jednou ročně. Ve většině případů se však nevyhnete měsíčním pravidelným odvodům, jejichž výše se stanoví na základě podaného Přehledu příjmů OSVČ.

 

 

Pojištění jako daňově uznatelný výdaj? Bohužel

Zálohy na zdravotní a sociální pojištění spadají do kategorie poplatků, které bohužel nemůžeme uplatnit jako daňově uznatelný výdaj.

Kdy neplatíme

Sociální a zdravotní pojištění jsou povinná pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné. Dohoda o provedení práce má tu výhodu, že zde pojištění platit nemusíme.

Sociální pojištění

Máte zisk za zdaňovací období méně jak 57 tisíc? A víte, že možná nemusíte platit měsíční zálohy? A co ještě nemusíte?

Zdravotní pojištění

Máte-li příjmy z podnikání či jiné samostatné výdělečné činnosti, pak platit zdravotní pojištění musíte. Kolik to bude a jak velké zálohy vám budou stanoveny záleží také na tom, jak podnikáte. 

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je pro vás jako OSVČ nepovinné, registrace zcela dobrovolná. Přesto může přinést nějaké výhody. Od ledna 2011 došlo k legislativní změně, která výrazně ovlivní vaši distribuci financí, pokud dobrovolně přispíváte na nemocenské pojištění.

Vaše pravidelná povinnost

Červeně si poznačte do kalendáře datum 30.dubna, neboť toto je poslední den, kdy můžete odevzdat svůj Přehled příjmů OSVČ na OSSZ a zdravotní pojišťovnu bez jakýchkoli sankcí.