70ZOBRAZENÍ

Paušální výdaje jsou velmi oblíbenou formou uplatňování výdajů v daňovém přiznání. Nutno podotknout, že také nejjednodušší a v mnohých případech dokonce nejvýhodnější. Jedná se o způsob uplatňování svých výdajů stanovenou procentní sazbou ze svých příjmů (40% - 80%).

Veškeré podrobnosti najdete v zákoně o daních z příjmů (§7 odst.7 a 8 a §23 odst. 8 písm. b).

Výhody uplatňování paušálních výdajů

 

Jednoduchost a efektivnost

 • výdaje spočítáte procentem ze svých příjmů

Minimum úřadování

 • nemusíte si schovávat doklady
 • není potřeba vést daňovou evidenci
 • vedeme pouze evidenci příjmů a pohledávek

Jaké jsou procentní sazby

Každým rokem se výše procentní sazby paušálních nákladů může měnit či se mohou přesouvat jednotlivé činnosti. Proto pečlivě sledujte, zdali ve svém daňovém přiznání uplatňujeme ty správné paušální výdaje.

Níže uvedené procentní sazby platí pro zdaňovací období roku 2010:

 • 80% z řemeslných živností
 • 80% pro příjmy ze zemědělské výroby
 • 60% pro příjmy z živností (kromě živností řemeslných)
 • 40% pro příjmy OSVČ bez živnosti (samostatně výdělečná činnost) a příjmy z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů

Nevýhody paušálních výdajů

Přestože paušální výdaje jsou velmi lákavým způsobem, jak uplatňovat své náklady, nemusí se vždy jednat o efektivní způsob nakládání s našimi financemi.

Mezi nevýhody paušálních nákladů patří zejména:

 • uplatňování nákladů pouze do maximální stanovené výše
 • nemožnost uplatnění nákladů v podobě sociální pojištění
 • nemožnost uplatnění nákladů v podobě zdravotní pojištění

Pakliže jsou vaše výdaje vyšší než zákonem stanovená hranice paušálních, pak rozhodně stojí za to, uvažovat nad přechodem na uplatňování výdajů podle skutečnosti. Samozřejmě to obnáší více papírování, nicméně na druhou stranu vám to může přinést nemalé peníze.

Plátce DPH může uplatnit paušální náklady

Jako plátci DPH můžete uplatňovat ve svém daňovém přiznání paušální náklady. Jste zároveň s tím povinni vést evidenci pro účely DPH a archivovat všechny daňové doklady.

Paušální výdaje na auto

Víte, že bez problému uplatníte paušální výdaje na dopravu? Můžeme využít až 5000,-Kč měsíčně na jedno vozidlo, v případě využívání pro soukromou potřebu pouze 4000,-Kč). Důležitou poznámkou je, že auto nesmíme přenechat k užití jiné osobě než svému zaměstnanci. Paušální výdaje na automobil nezakládají povinnost vést knihu jízd.

Pozor, za vozidlo, pro které uplatňujete paušální výdaje, je nutné platit silniční daň (vč. záloh během roku) .

Kombinace paušálních výdajů

Obecný pravidlem je: „Nemůžete kombinovat.“ Co to znamená a existují výjimky?

Je zakázáno

Nemůžete kombinovat pro své výdaje v daňovém přiznání různé druhy uplatňování výdajů. Buď si generálně pro jedno zdaňovací období (kalendářní rok) zvolíte paušální výdaje anebo výdaje podle skutečnosti.

Je povoleno

Máte-li více příjmů, které spadají do rozličných kategorií, není problém pro každý z nich uplatnit jiný druh procentní sazby.
Máte-li příjmy z pronájmu, lze pro tyto příjmy zahrnout do jiného způsobu uplatnění výdajů, resp. v našem případě při obecném uplatnění paušálních výdajů by to byly výdaje podle skutečnosti.