31ZOBRAZENÍ

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je osobou, která má příjem z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Jedná se o pojem, který je relevantní pro úřady, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.

Samostatně výdělečnou osobou bez živnostenského oprávnění

V určitých případech můžeme podnikat i bez živnostenského oprávnění. Není pravda tedy, že každé podnikání je založeno na základě živnostenského listu.
Podnikání bez živnosti je definováno v živnostenském zákoně §3 a zákoně o daních z příjmu §7 odst. 1 a 2.

Mezi nejčastější varianty patří:

  • autorská činnost (redaktorství,…)
  • nezávislá podnikání (spisovatel, hudebník,…)
  • podnikání podle zvláštních předpisů (znalci, tlumočníci, daňoví poradci,…)
  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

V některých případech se nám např. vyplatí založit volnou živnost dobrovolně, abychom mohli např. uplatnit vyšší výdajový paušál.