33ZOBRAZENÍ

Osoba samostatně výdělečně činná je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.

Příjmy OSVČ

Příjmy z podnikání

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • příjmy ze živnosti
 • příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
 • podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti

 • příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv,…
 • příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů
 • příjmy znalce, tlumočníka, atd.
 • příjmy z činnosti insolvenčního správce

Práva a povinnosti OSVČ

 • OSVČ podniká pod svým jménem a na svoji odpovědnost
 • za závazky ručí celým svým majetkem
 • do určitého obratu může vést daňovou evidenci namísto (podvojného) účetnictví
 • v daňovém přiznání může uplatňovat paušální výdaje, resp. nemusí prokazovat náklady
 • do určitého obratu nemá povinnost být plátcem DPH
 • nemá povinnost zapsání do obchodního rejstříku