29ZOBRAZENÍ

Obecná charakteristika

Občanské sdružení představuje velmi rozšířenou formu nevládní neziskové organizace. Na základě informací Ministerstva vnitra je v ČR registrováno více jak 78 tisíc občanských sdružení.

 

Účel sdružení:

  • sdílení společných zájmů (sportovní kluby,…)
  • obecně prospěšná činnost (sociální služby, vzdělávací aktivity,…)

Pozor, občanské sdružení nemůže být založeno k výdělečné činnosti či zajištění výkonu určitých povolání.

Občanské sdružení může být zaměstnavatelem, resp. může zaměstnávat osoby na různý typ úvazku.

Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení vzniká registrací. Návrh na registraci mohou poslat nejméně 3 občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let. Návrh stanov a jeho náležitosti se řídí zákonem o sdružování občanů (viz níže).