45ZOBRAZENÍ

Chcete-li ušetřit na daních z příjmu můžete využít nejen slevy na dani, a odečitatelné položky, ale také nezdanitelné části základu daně.

Nezdanitelnou částí základu daně uvádí zákon o daních z příjmu v §15. Stručný přehled:

  • Dary pro veřejně prospěšné účely
  • Úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru
  • Zaplacené penzijní připojištění
  • Pojistné na soukromé životní pojištění
  • Členské příspěvky
  • Úhrady za zkoušky

Dary pro veřejně prospěšné účely

Abychom mohli uplatnit dar jako nezdanitelnou část, musí celková hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhnout 2% ze základu daně anebo činit alespoň 1000,-Kč.

Odečíst můžete maximálně 10% ze základu daně.

Úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úroku

Daňový základ můžeme snížit o zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření a hypotečního úvěru (vždy snížené o státní příspěvek). Nesmíme však překročit částku úroků, měsíčně 25 000,-Kč, celkově za rok tedy 300 000,-Kč.

Zaplacené penzijní připojištění

Máme možnost také odečíst zaplacené příspěvky penzijního připojištění snížené o 6 000,-Kč. Maximálně nám zákon povoluje odečíst 12 000,-Kč ročně.

Pojistné na soukromé životní pojištění

Podmínky pro uplatnění této pojistného jako nezdanitelné části jsou poněkud rozsáhlejší a najdete je v zákoně o dani z příjmu v §15 odst. 6. V zásadě se jedná o podmínku trvání smlouvy min. 5 let a smluvním ustanovení o čerpání pojistného při dosažení věku alespoň 60 let.
Za zdaňovací období lze maximálně odečíst 12 000,-Kč.

Členské příspěvky odborové organizaci

Jako člen odborové organizace můžete využít členské příspěvky a snížit si tak svůj daňový základ. Ve většině případů lze odečíst částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků.
Není možné uplatnit za jedno zdaňovací období více jak 3 000,-Kč.

Úhrady za zkoušky

Uplatnit můžeme i výdaje za zkoušky, které ověřují naše vzdělání, pokud nebyly hrazeny zaměstnavatelem a splňovaly další zákonné podmínky.
Za zdaňovací období lze maximálně odečíst 10 000,-Kč (zdravotně postižení až 13 000,-Kč a těžce zdravotně postižení až 15 000,-Kč).