32ZOBRAZENÍ

Obecná charakteristika

Komanditní společnost (KS) je příkladem osobní společnosti s prvky společnosti kapitálovými. Může být založena opět pouze k podnikatelským účelům.

 

 

Pro vznik KS jsou nezbytní min. dva společníci:

  • Komplementáři
  • Komanditisté

Postavení komplementářů je stejné jako u veřejné obchodní společnosti. Komanditisté musí vložit do společnosti povinně vklad (min. 5000,-Kč), na druhou stranu je jejich ručení omezené a nejsou povinni se osobně činnosti společnosti účastnit.

Právní úprava

Komanditní společnost je upravena v §93 a násl. zákona č. 513/1991, obchodním zákoníku. Nezapomínejme na obecnou úpravu obchodních společností uvozenou §56.