37ZOBRAZENÍ

Obecná charakteristika

Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno za účelem podnikání anebo zajišťování hospodářských či jiných potřeb svých členů. Pozor, družstvo nelze založit k podpoře obecně prospěšných aktivit.

 

 

Družstvo je vždy podnikatelem, protože se zapisuje do obchodního rejstříku.

Členové družstva neodpovídají za závazky družstva svým majetkem, družstvo samotné naopak ručí celým svým majetkem.

Přestože můžeme říci, že tato forma podnikání je v 21.století již na ústupu, pravdou zůstává, že v některých oblastech je stále výhodná.

Principy družstva

  • Dobrovolnost
  • Kolektivismus (nejméně 5 členů FO anebo 2 PO)
  • Demokracie
  • Rovnost členů

Základní kapitál

Základní kapitál je zákonem stanoven ve výši min. 50 000,-Kč.

Netvoří však fixní jednotku jako je tomu u kapitálových společností. Jeho výše je proměnlivá, neboť je přímo závislý na členských vkladech (počet členů není neměnný).

Právní úprava

Družstvo je speciálně upraveno v §221 a násl. zákona č. 513/1991, obchodním zákoníku.