51ZOBRAZENÍ

Daň z přidané hodnoty (DPH) je všeobecná daň, kterou se zatěžuje zboží a služby o přidanou hodnotu. Peníze do státní poklady plynou jak při výrobě a distribuci tak při prodeji zboží a služeb. Do ceny se promítá DPH automaticky, v konečném důsledku platí DPH vždy spotřebitel.

DPH je zákonem stanovena vždy procentuální částkou a to na národní úrovni, proto se můžeme setkat s odlišným zatížením v různých zemí Evropské unie.

V obchodní praxi se často setkáme s dvojí cenou výrobku, a to bez DPH (také jako pro podnikatele) a s DPH. Podnikatelé, přesněji řečeno plátci DPH mohou totiž svoji daňovou povinnost snížit právě o tento rozdíl, proto je pro ně relevantní „nižší cena“.

Plátce DPH

Plátcem DPH je osoba registrovaná u správce daně a podnikající na území České republiky. Nemusí to být každý podnikatel či osoba samostatně činná. Registrace probíhá povinně (podmínky stanovuje zákon o DPH) a dobrovolně.

Sazba DPH | Koeficient

Základní sazba DPH v České republice je stanovena na 20%. Existují případy, kdy můžeme uplatnit sníženou 10% sazbu DPH.

Máte daňový doklad bez uvedení DPH? Pak použijte následující koeficient na částku uvedenou na dokladu a dopočítejte si tak bleskově daň.

  • koeficient 0,1667 pro základní sazbu DPH 20%
  • koeficient 0,0909 pro sníženou sazbu DPH 10%

Snížená 10% sazba DPH

  • Zboží podléhající snížené sazba, např. potraviny a nápoje (vyjma alkoholických), knihy, palivové dřevo (blíže Příloha č. 1 zákona o DPH)
  • Služby podléhající snížené sazbě, např. ubytovací služby, letecká doprava, některé činnosti samostatných umělců, služby posiloven, sauny a lázní či domácí péče o děti (blíže Příloha č. 1 zákona o DPH)
  • Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti, např. tapisérie, sběratelské známky, díla či předměty starší 100let (blíže Příloha č. 4 zákona o DPH)
  • Některé druhy bytové výstavby a staveb pro sociální bydlení (§48 a §48a zákona o DPH

Místo zdanění

Obecné pravidlo pro zdanění služeb na území EU je založeno na bydlišti (sídlu pro právnické osoby) poskytovatele služby.
Výjimkou jsou příklady, kdy místo zdanitelného plnění u služeb, jejichž příjemce je z jiného státu než EU či je registrován jako plátce DPH v jiném členském státě než poskytovatel, je rozhodující bydliště/sídlo příjemce těchto služeb.

  • poradenské a finanční služby
  • pronájem pracovních sil či zboží
  • reklamní služby
  • služby zprostředkovatelů

Dovoz zboží do EU

DPH vždy neodvádíme v České republice. Každý stát si nastavil maximální výši částky pro dovážené zboží, jenž překročí jeho hranice. Pokud tuto hodnotu překročíme, pak bychom měli správci dani v ČR tuto skutečnost oznámit a zároveň přechází naše povinnost odvádět DPH v ČR do té konkrétní země EU, reps. povinnost registrovat se příslušnému správci dani.
Při dovozu na Slovensko se jedná o částku 35 tisíc Euro.