39ZOBRAZENÍ

Zákoník práce umožňuje při zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce využít výhod jak v oblasti daňové, tak v oblasti pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti

  • zaměstnanec ani zaměstnavatel neplatí zdravotní ani sociální pojištění při příjmu 1999,-Kč měsíčně

Dohoda o provedení práce

  • neplatí se zdravotní ani sociální pojištění (nezávisle na výši výdělku)

Příležitostná činnost

V případě že za kalendářní rok nepřesáhne náš součet příjmů (nikoli zisku) z příležitostné činnosti 20 tisíc Kč, nemusíme tento příjem danit.

  • příležitostná činnosti
  • příležitostný pronájem movitých věcí
  • zemědělská výroba provozována samostatně hospodařícím rolníkem

Pozor: Příležitostnou činností není činnost, kterou provozujeme sice „příležitostně“, ale na základě živnostenského oprávnění.

Odměna do 5000,-Kč/měs

O zdanění příjmu rozsahu do 5000,-Kč/měs rozhoduje skutečnost, zda zaměstnanec podepíše Prohlášení poplatníka k dani.

V případě, že NEpodepíše Prohlášení poplatníka k dani

  • Zaměstnavatel má povinnost odvést z příjmu srážkovou daň 15%
  • Zaměstnanec tento příjem již nikde neuvádí

V případě, že podepíše Prohlášení poplatníka k dani

  • Zaměstnavatel odvádí zálohu daně z příjmu
  • Zaměstnanec požádá na konci roku zaměstnavatele o Potvrzení o příjmu a zahrnuje příjmy buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdy

Odměna nad 5000,-Kč/měs

Při odměně zaměstnavatele nad 5000,-Kč měsíčně odvádí zaměstnavatel zálohu na daň z příjmu. Pakliže zaměstnanec podepíše pro ten který měsíc Prohlášení poplatníka k dani, zaměstnavatel si může zálohu daně snížit o slevy na dani.

Na konci roku zaměstnanec požádá zaměstnavatele o vydání Potvrzení o příjmu a tyto příjmy zahrnuje buď do svého daňového přiznání anebo do zúčtování daně ze mzdy.