29ZOBRAZENÍ

Podstata dohody o provedení práce

Dohoda o provedení práce se uzavírá na provedení konkrétního úkonu, předmět činnosti zaměstnance je tedy vymezen individuálně a dohoda vždy směřuje k výsledku práce. Na rozdíl od dohody o pracovní činnosti není jejím charakteristickým znakem opakující se činnosti. Uplatňuje se zde velká samostatnost zaměstnance při výkonu práce, je de facto omezen jen kvalitou, množstvím práce a termínem odevzdání.

Uplatnění v praxi

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít prakticky na cokoli, počínaje od vytvoření počítačového programu, firemní obrázkové galerie, textové či překladové zpracování anebo vytvoření webové stránky.

Pro rok 2010 platí, že je možné dohodu o provedení práce uzavřít na max. 150 hodin v jednom kalendářním roce.
Do rozsahu práce se započítává doba práce konaná na základě jiné dohody o provedení práce v témže kalendářním roce. Nic vám ale nebrání uzavřít více dohod o provedení práce s různými zaměstnavateli.

Forma

Dohoda o provedení práce může být uzavřena jak ve formě písemné, tak ve formě ústní.