28ZOBRAZENÍ

 

Podstata dohody o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti se uzavírá pro opakující se činnosti určené druhově, tak jako je tomu u pracovní smlouvy.

Zákonné limity

Na základě této dohody je možné vykonávat práci v rozsahu nepřekračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Forma a náležitosti

Dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Zákoník práce dále stanovuje obligatorní náležitosti dohody jakými jsou sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá.

Zrušení dohody

Dohoda o pracovní činnosti může být jednostranně zrušena z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu, a to s 15 denní výpovědní lhůtou.