72ZOBRAZENÍ

 
31. březen bývá pro mnohé živnostníky a drobné podnikatele datum, které mají ve svých kalendářích červeně tučně vyznačené. Několik dní před ním mívají dokonce noční můry. Ve skutečnosti není daňové přiznání takovým strašákem, jakým se na první pohled zdá být.

Tento formulář daňového přiznání vyčísluje naši daňovou povinnost, na základě které odvádíme daň do státního rozpočtu a slouží rovněž pro následné kalkulace našich dalších povinností. Hlavním ukazatelem je daňový základ, na základě kterého se určí výše daně.

Daňový základ se zpravidla snižuje o nezdanitelnou část základu daně a odečitatelné položky a poté se zdaní sazbou ve výši 15% u daně z příjmu. Následně můžete uplatnit slevy na dani.

Abychom ukázali také druhou stanu mince, některým z vás se jistě podaří, aby vám stát vrátil nějaké peníze.

Kdy musíte podávat daňové přiznání

Daňové přiznání musíte podávat v případě, že

 • vaše roční příjmy (předmětem daně z příjmů FO) přesáhly 15 tisíc Kč, pokud se však nejedná o příjmy od daně osvobozené či příjmy, kde je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby
 • vaše roční příjmy (předmětem daně z příjmů FO) nepřesáhly 15 tisíc Kč, ale vykazujete daňovou ztrátu
 • vaše příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků (zdrojem ČR) jste měli od více plátců současně a byla z nich stržena záloha na daň (např. dvě současné zaměstnání)
 • chcete uplatnit daňové slevy či zvýhodnění

Kdy nemusíte podávat daňové přiznání

Daňové přiznání nemusíte podávat, když

 • jste pro vaše příjmy podepsali formulář o prohlášení k dani (růžový) a nemáte jiné příjmy vyšší než 6000,-Kč
 • vaše příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze zahraničí jsou vyjmuty ze zdanění

Kdy musím odevzdat daňové přiznání?

Obecně platí, že máte povinnost doručit daňové přiznání příslušnému finančnímu úřadu do 31.března následujícího kalendářního roku po zdaňovacím období.
Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce (anebo máte povinnost podle zvláštního zákona mít ověřenou účetní uzávěrku auditorem), váš termín pro odevzdání se automaticky posouvá na 30.června následujícího roku po zdaňovacím období.

Formulář

Pokud máte povinnost podávat daňové přiznání, pak je pro vás v každém případě relevantní hlavní tiskopis, který má 4 (A4) strany. Přílohy vyplňujete jen v případě, že vaše příjmy jsou podřaditelné pod uvedené přílohy.

Příloha č. 1 | Osoby samostatně výdělečně činné

Přílohu č. 1 vyplňujete v případě, pokud jste měli příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti, např.:

 • příjmy z živnosti
 • příjmy ze zemědělského, lesního a vodního hospodářství
 • příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů
 • příjmy z podílů společníků veřejné obchodní společnosti či komplementáře komanditní společnosti
 • příjmy z autorských práv

Příloha č. 2 | Pronájem a ostatní příjmy

Příloha č. 2 je pro všechny, kteří měli v příslušném kalendářním roce příjmy z pronájmu anebo měli tzv. ostatní příjmy (příjmy, které nejsou zdaněny podle zvláštních předpisů, příjmy od daně osvobozeny a příjmy vyňaty z předmětu daně).

Příloha č.3 | Příjmy za více zdaňovacích období a ze zahraničí

Příloha č. 3 zahrnuje obsáhlou problematiku, neboť se jedná o vaše příjmy za více zdaňovacích období a příjmy ze zahraničí. Pakliže si nejste jisti, doporučujeme kontaktovat daňového poradce.

Příloha č. 4 | Výpočet daně ze samostatného základu daně

Příloha č. 4 by měla zahrnovat vaše příjmy z kapitálového majetku a ostatní příjmy ze zahraničí (které nejsou obsahem Přílohy č. 3), pokud takové máte.

Příloha č. 5 | Společné zdanění manželů

Přílohu č. 5 pro společné zdanění manželů uplatníte v případě, pokud jste v manželství a vychováváte alespoň jedno dítě.

Internetové kalkulačky a další nástroje

Mnozí tíhnou k co největšímu usnadnění práce a vyhledávají na internetu rychlé online kalkulačky a další pomocné nástroje, které de facto samy spočítají vaši daňovou povinnost. Rádi bychom však upozornili, že se ve výpočtech mohou objevit chyby (např. chybné zaokrouhlování, které následně negativně ovlivní finální částku), proto doporučujeme si vše raději spočítat a ověřit ručně. Odpovědnost za podané daňové přiznání nesete vždy vy, neboť se to týká vašich peněz a vašich případných problémů s finančním úřadem. Další variantou je využít daňového poradce, díky kterému se navíc váš termín odevzdání daňového přiznání může posunout na 30.červen.