75ZOBRAZENÍ

Systematika účetnictví obecně

Podle aktuálního zákona o daních z příjmu můžete vést účetnictví ve dvojí podobě:

  • účetnictví (dříve podvojné účetnictví)
  • daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví)

Daňová evidence

Daňová evidence je termín nového zákona (§7b zákona o daních z příjmu), který nahradil velmi zažitý pojem jednoduché účetnictví. Obsahově se nikterak neliší (zákonné podmínky jsou dokonce v něčem ještě menší), došlo de facto pouze ke změně názvosloví.

Hlavním cílem daňové evidence má být podkladový materiál pro zjištění základu daně.

Kdy vedu daňovou evidenci

Zákon vymezuje povinnost vést daňovou evidenci negativně, to znamená, že výslovně uvádí, kdy jste povinni vést (podvojné) účetnictví. Pakliže do těchto kategorií nespadáte, máte povinnost vést daňovou evidenci.

Co evidujeme v daňové evidenci?

  • evidenci příjmů a výdajů
  • evidenci majetku a závazků

Doklady je třeba na výzvu příslušných orgánů předložit spolu s naší evidencí, proto se vyplatí investovat nějaký ten čas do udržitelného pořádku.

Daňová evidence příjmů a výdajů

Tato evidence je velmi jednoduchá, neboť vám budou stačit dvě kolonky: jedna pro zdanitelný příjem a druhá pro daňově uznatelné výdaje. Do tabulky můžete zanášet jak peněžité tak nepeněžité příjmy a výdaje, není problém doplňovat informace zpětně či hromadně (např. poštovné), ale vždy v rámci jednoho kalendářního roku.

Daňová evidence majetku a závazků

Daňovou evidencí majetku a závazků podpíráme své příjmy a výdaje. Patří sem např. inventura majetku, přehled pohledávek či závazků.

MS Excel vs. Účetní program

MS Excel je asi nejpoužívanějším tabulkovým programem, který zvládá jak základní, tak pokročilé buňkové matematické operace. Práce s ním je jednoduchá, proto při začátcích podnikání vřele doporučujeme. Mít přehled v daňové evidenci je potřeba, na konci kalendářního roku to vždy oceníte. Tabulky v MS Excelu si snadno upravíte podle vaší potřeby, bez problému soubor pošlete spolupracovníkovi k doplnění (kompatibilní s Open Office) či vytisknete na jakékoli tiskárně.

Speciální program pro daňovou evidenci (free či placené licence) využijete v případě, že máte větší množství faktur či máte rozdělené příjmy a výdaje do různých bankovních kont. Pokud jste plátci DPH, pak rozhodně doporučujeme používat účetní program.