34ZOBRAZENÍ

Obecná charakteristika

Akciová společnost je ideálním případem ryze kapitálové společnosti.

 

 • Typická majetková účast společníků
 • Společníci nejsou povinni k osobní účasti (investorský vztah)
 • Zákonem vymezená soustava orgánů
 • Společníci povinni vložit majetkový vklad (minimální výše zákonem stanovená)
 • Vytváří se základní kapitál
 • Společníci ručí za závazky společnosti omezeně anebo vůbec
 • Zánik účasti společníka nemá na trvání společnosti vliv
 • Lze založit i k jiným než podnikatelským účelům

Akcionář neručí za závazky společnosti.

Statutárním orgánem je představenstvo. Dalšími povinnými orgány je valná hromada a dozorčí rada.

Společnost s ručením založeným může založit:

 • jedna osoba zakladatelskou listinou
 • více osob (max. 50) společenskou smlouvou

Základní kapitál

Minimální výše základního kapitálu pro akciovou společnost:

 • 2 miliony Kč bez veřejné nabídky akcií
 • 20 milionů Kč s veřejnou nabídkou akcií

Firma

Firma společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“, postačí také zkratka „akc. spol.“ či „a.s.“.

Právní úprava

Společnost s ručením omezeným je upravena v §154 a násl. zákona č. 513/1991, obchodním zákoníku. Nezapomínejte na obecnou úpravu obchodních společností uvozenou §56.