Výsledky vyhledávání pro dotaz p����jmu fyzick��ch osob

Výsledky vyhledávání v sekci: Podnikání

Organizujete event?

Doporučené tipy, jak akce ´zmáknout´ levou zadní! Plánujete firemní večírek, party pro obchodní partnery, promotion akci, víkendový seminář, oslavu významného výročí společnosti… zkrátka EVENT? Ať tak, či onak, potřebujete se důkladně připravit!Způsobů, jak uchopit organizaci eventu existuje mnoho, stejně tak možností prostorových či programových. Zároveň se však vzhledem k boomu event marketingu v posledních letech zvyšují i nároky – nestačí nám dobře se najíst, napít, nechat se pobavit a jít domů; takových akcí jsme již zažili spousty. Očekáváme něco originálního, neotřelého, zkrátka něco s přidanou hodnotou.Základní věciPřesto stále existuje několik základních věcí, bez kterých se při plánování a realizaci eventu neobejdete:BRIEF – pro koho, v jakém počtu, za kolik peněz, v jakém formátu (promotion, party, akce pro veřejnost, charita, veletržní akce, víkendové setkání atd.) a hlavně s jakým cílem.IDEA, MOTIV – jak bude event laděn (sportovně, outdoorově, adrenalinově, golfově, stylově, luxusně, umělecky, westernově, filmově, francouzsky,…).PROSTOR – jaké bude ideální místo pro jeho uskutečnění (restaurace, bar, hotel, westernové městečko, parník, jachta, sportovní areál, hrad, zámek,…).DATABÁZE HOSTŮ – připravte se, že do ní bude chaoticky doplňovat jména mnoho lidí, šéfové se budou dohadovat, neustále se bude měnit, tudíž začněte na ní pracovat co nejdříve, ať nakonec stihnete včas rozeslat pozvánky.POZVÁNKA – kromě standardních věcí (datum, čas, místo, RSVP, dress code) by měla alespoň naznačit, co mají zvaní od akce očekávat, upoutat je, vyvolat zájem.PROGRAM – samozřejmě se bude odvíjet od formátu a motivu akce. Sebelepší a sebezajímavější program však stojí a padá s úrovní moderátora. Proto jeho výběr nesmíte podcenit. Měl by být pohotový, vtipný, chytrý a schopný improvizovat, měl by být pečlivě připravený a důkladně seznámený s vaší firmou.CATERING – zde platí jedno důležité pravidlo. Nikdy nesmíte dopustit, aby hosté byli v nepatřičnou chvíli hladoví či žízniví. Proto raut raději lehce předimenzujte, nic nevypadá hůř, než prázdné stoly.SCÉNÁŘ – stěžejní bod realizační fáze. S jeho „principy“ vás seznámí event manager Tomáš Černý (viz samostatný blok).Agentura – ano, či ne?Pokud zjistíte, že zvládnutí eventu je nad vaše síly, ať už z hlediska složité organizace či velikosti, je určitě na místě spolupráce s agenturou, která se specializuje na eventové aktivity. Samozřejmě asi ji nebudete najímat na organizaci vánočního firemního večírku pro třicet lidí, v případě velkých akcí však tuto možnost minimálně zvažte. Agentura vám může dodat event na klíč, případně může zajistit pouze vybrané části (např. program). Spolupráce s agenturou je určitě finančně náročnější, než kdybyste vše řešili pouze vlastními silami, vykoupením je ale spolupráce s profesionály, kteří mají za sebou mnoho eventů a vyřešených problémů. Nemluvě o tom, že zadáváte práci jednomu subjektu, což je o něco přívětivější, než když musíte hlídat a ladit všechny subdodávky sami. Dva pohledy pro inspiraciJako inspiraci pro eventy vám nabízíme dva pohledy. Jeden ze strany agenturního, druhý z opačného břehu, ze strany in-house pracovníka (viz samostatné bloky).Nezbytnou součástí bezchybné realizace eventu je dobře připravený scénář. Co všechno by měl obsahovat? Jak jej co nejlépe sestavit?Základem je, aby si realizátor event dopředu uměl několikrát prožít. V hlavě si pustit film a proplouvat průběhem a příběhem eventu – jednou jako zvaný host, jako zadavatel, dále jako nezávislý pozorovatel, ale třeba i jako subdodavatel. Ano, i na subdodavatele se nesmí zapomínat, zkusme si třeba představit, jaký skandál (samozřejmě před zraky hostů) může udělat hladový a žíznivý umělec z Prahy J. Všechny pohledy a „zážitky“ jsou důležité proto, aby se při tvorbě scénáře na nic zásadního nezapomnělo. Samotný scénář musí být co nejpřehlednější – asi nejlépe v excelu, kde na jedné ose jsou členové realizačního týmu, popř. i materiál, a na druhé ose tok času. Excelový scénář se skládá jako mozaika, kdy se jednotlivým členům týmu přiřazují v určitých časech konkrétní činnosti a jejich vzájemné vztahy. Z toho jednoznačně vyplyne, zda někdo nepřebývá, nebo naopak neschází. Vztahy osob, materiálu a času jsou samozřejmě jen základem, jednotlivé činnosti musí být někde podrobně rozpracovány, optimálně přímo v excelových buňkách. Podle takového scénáře se šéfovi realizačního teamu řídí velmi dobře. Co je však velmi důležité – autor scénáře si nemůže myslet, že je jedinečný a bezchybný. Musí se s dostatečným předstihem sejít s klíčovými členy teamu a krok po kroku s nimi scénář nahlas probrat. Při takovém papírovém projetí dne se vždycky přijde na různé nedodělky a „nedomysly“. Finální verze scénáře si poté pár dnů musí sednout a dozrát.No a co je zcela zásadní – scénář není dogma, jde jen o jakési vodítko. Každý scénář totiž vzniká z předpokladu, že víceméně všechno bude vycházet a do sebe zapadat. Jenomže na každém eventu hraje svoji roli faktor X – nečekané a nepředvídatelné okolnosti. Z optimálního scénáře je proto často nutné odbočit, řízeně zaimprovizovat a poté se vrátit zpět do předlohy. Někdy se návrat nepodaří a třeba i většina eventu proběhne podle úplně jiného, stínového scénáře. Ten ovšem do nějaké míry vždy musí být paralelní s tím původním, a proto je to v dané situaci v pořádku, hostů se to nijak nedotkne a často to nepozná ani klient. Ovšem založit scénář již předem na řízené improvizaci se rozhodně nevyplácí.Jaká kritéria musí podle vás splňovat event, o kterém řeknete, že byl perfektně zorganizovaný?Event, který byl realizovaný v čase, v rámci rozpočtu, splnil stanovené cíle, očekávání a zanechal ve vašich klientech, ve vás i vašich dodavatelích pocit spokojenosti. Takový event považuji za perfektně zorganizovaný. Příprava je 90 % úspěchu. Přesto může v bodě samotné realizace nastat okamžik, kdy je třeba špetky improvizace. Pak musíte umět nevýhodu obrátit ve výhodu, případně i záměr. Ideální ovšem je, když vás nic nepřekvapí. Obklopte se lidmi, na jejichž profesionalitu a know-how se můžete spolehnout.Pokud se rozhodnete pro spolupráci s agenturou, co je potřeba si nejvíc pohlídat, na co si dát pozor?Doporučuji nepodcenit výběr agentury. Vyberte si takovou, která bude mít zkušenost s pořádáním eventů ve formátu, jaký požadujete. Můžete oslovit hned několik agentur se zadáním a vybrat si pak tu, jejíž návrh odpovídá nejlépe zadání, strategii, positioningu a vizi vaší firmy. Ptejte se při výběru agentury na reference a výsledky. Otevřená komunikace a pravidelný reporting přispívají k hladkému toku informací a vzájemné důvěře, tolik důležité při přípravě, samotné realizaci a vyhodnocení eventu. Slaďte si očekávání a nastavte si procesy hned na začátku. Usnadní vám to oboustrannou spolupráci.Co považujete za stěžejní body při plánování a realizaci eventu? Na co je potřeba myslet, co by nám nemělo „utéct“?Osobně se řídím jednoduchým pravidlem: zákazník (resp. cílová skupina), pro kterou event pořádáme, je pro mě stěžejním bodem, na který myslím při přípravě a realizaci jakékoli akce. Doporučuji vědět pro koho, proč event pořádáme a jaké jsou jeho cíle. Bezesporu i rozpočet hraje důležitou roli. Považuji za důležité najít vhodný koncept. Nápad, myšlenku eventu, která by v lidech měla zůstat po jeho skončení. Eventy jsou o emocích. Naší úlohou je zprostředkovat příjemný zážitek lidem, kteří se eventu zúčastní a dostat do jejich povědomí vzkaz, který jsme jim plánovali předat. Ať už se jedná o zvyšování povědomí značky nebo o důraz na prodej. Nezapomeňte na aktivaci eventu – akce bez lidí prostě nefunguje. Zajistěte si dostatečnou účast např. formou mediální podpory a nepodceňte zvací proces. Sledujte konkurenci i mimo vaše zaměření. Inovujte. Inspirujte se v zahraničí i na trzích s jinými komoditami. Každou akci vyhodnoťte a doporučení pak aplikujte v praxi. Selský rozum, zdravou intuici a špetku štěstí, to vedle všech profesionálních kvalit považuji za pomocné při realizaci všech eventových aktivit.

Pokračovat na článek


Podnikání studentů

Právní rámec podnikání stanoví, že v okamžiku nabytí 18 let si můžeme začít vydělávat jako osoba samostatně činná (OSVČ) a de facto tak zahájit naše podnikání. Samotná příprava a úřadování (deadliny) probíhá v případě studenta úplně stejně jako u ostatních osob. Chceme-li uplatnit studentské výhody (viz níže), je zapotřebí na úřady pravidelně doručovat potvrzení o studiu.Studenti vykonávají samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší činnost.Jako osoba, která má příjem z podnikání či samostatně výdělečné činnosti máme povinnost po skončení roku uvést své příjmy v daňovém přiznání a zaplatit daň z příjmu.Výhody studentů oproti ostatním podnikatelůmSleva na dani z příjmůVýhody zdravotního a sociálního pojištěníSleva na dani z příjmůna poplatníkana studentaVýhoda této slevy na dani z příjmů je ta, že ji uplatňujeme vždy ve výši za celý rok, a to i v případech, že podnikáme méně než 12 měsíců v roce. Slevu uplatňujeme ve svém přiznání dani z příjmu.Slevu na studenta můžeme uplatňovat až do věku 26 let (ve speciálních případech doktorského prezenčního studia až do 28 let).Zdravotní pojištěníStudent do 26 let (dále jen „student“), který podniká je považován za státního pojištěnce, plátce zdravotního pojištění je tedy stát. Není ale pravda, že studenti neplatí zdravotní pojištění vůbec.Pro studenty neplatí minimální vyměřovací základ a stejně tak povinné zálohy. Zdravotní pojištění platí pouze z dosaženého zisku.Zdravotní pojištění se platí na základě odevzdaného Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ. Přehledy za uplynulé účetní období je nutné odevzdat nejpozději do 30 dubna.Při začátku podnikání musíme do 8 dnů oznámit své zdravotní pojišťovně, že jsme student, resp. doručit potvrzení o studiu, které naše podnikání posadí do kategorie vedlejší činnosti. Díky tomu:pojištění platíme jen ze skutečného zisku (resp. neplatí pro nás minimální vyměřovací základ)neplatíme zálohy na zdravotní pojištění Sociální pojištěníOd počátku podnikání máme opět 8 dnů na oznámení OSSZ našeho studentského statutu. Při úspěšném doručení bude naše podnikání bráno jako vedlejší, což nám přinese tyto výhody:první rok nemusíme platit zálohyv případě nízkého zisku (cca 56 tisíc ročně) neplatíme sociální pojištění vůbec a následující rok neplatíme ani zálohypři vyšším zisku doplatíme podle podaného Přehledu a začínáme platit zálohy stanovené pro vedlejší činnost Nemocenské pojištěníJako OSVČ nemáte povinnost platit nemocenské pojištění (účast je pouze dobrovolná), jehož výše se jinak pohybuje 1,4% z měsíčního základu s minimální zákonem stanovenou částkou.

Pokračovat na článek


Společnost s ručením omezeným

Obecná charakteristikaSpolečnost s ručením omezeným je příkladem kapitálové společnosti. V některých případech může být založena i k nepodnikatelskému účelu, avšak stále zůstává podnikatelem. Společníci ručí společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených vkladů všech společníků.Statutárním orgánem jsou vždy jednatelé.Společnost s ručením založeným může založit:jedna osoba zakladatelskou listinouvíce osob (max. 50) společenskou smlouvouZákladní kapitálMinimální výše základního kapitálu pro společnost s.r.o. činí 200 000,-Kč.Výše vkladu společníka musí být alespoň 20 000,-Kč.Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku musí být splaceno alespoň 100 000,-Kč.FirmaFirma společnosti musí obsahovat v názvu „společnost s ručením omezeným“, postačí zkratka „spol. s.r.o.“ či „s.r.o.“.Argumenty PRO a PROTI: s.r.o. vs. živnostZastánce s.r.o.: Vystupování pod eseróčkem je mnohem důvěryhodnější pro obchodní partnery. Je to firma, společnost.Zastáce ŽO: Není problém si zaregistrovat produkt nebo službu jako ochrannou známku a nabízet jej pod tímto názvem. Důvěryhodnost bude stejná, bude vás to však stát jen jednorázově 5.000,-Kč. A navíc papírování je mnohem odlehčenější než v případě zakládání eseróčka.Zastánce s.r.o.: Daňové zvýhodnění je mnohem lépe nastaveno pro společnosti než samostatné podnikatele.Zastánce ŽO: Pro drobného podnikatele je v 98% případů výhodnější zůstat jako živnostník. Můžete mnohem volněji nakládat s financemi, výdajový paušál je mnohdy nastaven na výborných 60% a přitom nemusíte mít jakýkoli výdaj účetně podložený.Zastánce s.r.o.: Ve společnosti s.r.o. neručím svým vlastním majetkem, ale pouze a jen majetkem společnosti.Zastánce ŽO: Pokud jste jediným majitelem a jednatelem společnosti s.r.o., pak ručíte stejně jako živnostník, tedy celým svým majetkem - zodpovídáte za řádné hospodaření společnosti.Zastánce ŽO: Nemáte povinnost si zřizovat datovou schránku. Budete-li chtít, zřídit si ji můžete. Jako s.r.o. máte povinnost k jejímu zřízení. Veškeré změny jako rozšíření, pozastavení či přerušení podnikání jsou spojeny s úřadováním. V případě živnostníka stačí však zajít na živnostenský úřad, kde vám během 5 minut rozšíří, pozastaví či zruší živnost. U eseróčka vás celá záležitosti vyjde na cca 6.000,- Kč (notářský zápis, poplatek rejstříkovému soudu,...).Právní úpravaSpolečnost s ručením omezeným je upravena v §105 a násl. zákona č. 513/1991, obchodním zákoníku. Nezapomínejte na obecnou úpravu obchodních společností uvozenou §56.

Pokračovat na článek


Akciová společnost

Obecná charakteristikaAkciová společnost je ideálním případem ryze kapitálové společnosti. Typická majetková účast společníkůSpolečníci nejsou povinni k osobní účasti (investorský vztah)Zákonem vymezená soustava orgánůSpolečníci povinni vložit majetkový vklad (minimální výše zákonem stanovená)Vytváří se základní kapitálSpolečníci ručí za závazky společnosti omezeně anebo vůbecZánik účasti společníka nemá na trvání společnosti vlivLze založit i k jiným než podnikatelským účelůmAkcionář neručí za závazky společnosti.Statutárním orgánem je představenstvo. Dalšími povinnými orgány je valná hromada a dozorčí rada.Společnost s ručením založeným může založit:jedna osoba zakladatelskou listinouvíce osob (max. 50) společenskou smlouvouZákladní kapitálMinimální výše základního kapitálu pro akciovou společnost:2 miliony Kč bez veřejné nabídky akcií20 milionů Kč s veřejnou nabídkou akciíFirmaFirma společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost“, postačí také zkratka „akc. spol.“ či „a.s.“.Právní úpravaSpolečnost s ručením omezeným je upravena v §154 a násl. zákona č. 513/1991, obchodním zákoníku. Nezapomínejte na obecnou úpravu obchodních společností uvozenou §56.

Pokračovat na článek


Družstvo

Obecná charakteristikaDružstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které bylo založeno za účelem podnikání anebo zajišťování hospodářských či jiných potřeb svých členů. Pozor, družstvo nelze založit k podpoře obecně prospěšných aktivit.  Družstvo je vždy podnikatelem, protože se zapisuje do obchodního rejstříku.Členové družstva neodpovídají za závazky družstva svým majetkem, družstvo samotné naopak ručí celým svým majetkem.Přestože můžeme říci, že tato forma podnikání je v 21.století již na ústupu, pravdou zůstává, že v některých oblastech je stále výhodná.Principy družstvaDobrovolnostKolektivismus (nejméně 5 členů FO anebo 2 PO)DemokracieRovnost členůZákladní kapitálZákladní kapitál je zákonem stanoven ve výši min. 50 000,-Kč.Netvoří však fixní jednotku jako je tomu u kapitálových společností. Jeho výše je proměnlivá, neboť je přímo závislý na členských vkladech (počet členů není neměnný).Právní úpravaDružstvo je speciálně upraveno v §221 a násl. zákona č. 513/1991, obchodním zákoníku.

Pokračovat na článek


Daň z příjmu FO

Kdo platí daň z příjmu FORezidentiDaň z příjmu fyzických osob platí:občané s trvalým pobytem na území České republikyobčané, kteří se na území České republiky zdržují alespoň 183 dní v roceTato daň se vypočítává jak z tuzemských tak zahraničních příjmů.NerezidentiDaň z příjmu fyzických osob odvádějí pouze z příjmů dosažených na území České republiky:občané, kteří nesplňují podmínky rezidentůobčané, kteří nemají bydliště v České republice a obvykle se tu zdržují pouze za účelem studia či léčeníVýše daně z příjmu fyzických osobZákonem stanovená výše daně z příjmu fyzických osob je aktuálně 15%.Z čeho se daň z příjmů platíPříjmy ze závislé činnosti a funkční požitkyPříjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnostiPříjmy z kapitálového majetkuPříjmy z pronájmuOstatní příjmyDaň z příjmů NEplatímePoplatníci nemají povinnost platit daně z příjmů, které jsou:vyňaty z předmětu daněod daně osvobozenyPříjmy osvobozené od daněJedná se o příjmy, které nemáte povinnost zahrnovat do daňového základu, to znamená, že z nich neodvádíte daň. Toto osvobození je však jednak vázáno na splnění určitých podmínek a jednak má své horní limity, které pakliže přesáhnete, musíte danit.Jedná se např. o příjmy:z prodeje nemovitostiz prodeje movitých věcíodměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krvestipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituceúroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podporypříjmy z prodeje cenných papírůPříjmy vyňaté z předmětu daněPříjmy vyňaté z předmětu daně nepodléhají dani z příjmu fyzických osob, to znamená, že z nich daň neplatíme, neboť se ani nepromítnou do našeho daňového základu.příjmy získané dědictvím (odvádíte dědickou daň), darováním (odvádíte darovací daň) anebo vydáním nemovitosti, movité věci anebo majetkového právapříjmy získané nabytím akcií nebo podílových listůpříjmy z rozšíření nebo zúžení SJM (společné jmění manželů)příjmy au-pair v zahraničía dalšíZaplacení daněCelková výše daně se určuje na základě daňového základu. Pro jeho vyčíslení a stejně tak vaši daňové povinnosti se využívá daňové přiznání. V některých případech ale nemusíte podávat daňové přiznání.

Pokračovat na článekVýsledky vyhledávání v sekci: Rady a Tipy

Jaký dát akci rámec, kde a kdy ji zorganizovat, jak a s kým?

 Poprvé ve své kariéře máte uspořádat tiskovou konferenci a šéf vám řekl, že prioritou pro něj je maximální počet novinářů. Ale jak to zařídit? Zaměříme se na hlavní body, které vám v organizaci pomohou – jak zástupce médií přimět, aby na tiskovou konferenci přišli, na co je nalákat a jak si je na ní udržet. A v neposlední řadě, na co vše má organizátor tiskové konference pamatovat?! Tematické a časové zaměření akce je pro výběr lokality klíčovéMísto pro tiskovou konferenci je jedna z prvních věcí, kterou se budete zabývat.Prostory je potřeba s ohledem na vytíženost hotelů a konferenčních středisek rezervovat s časovým předstihem, ideálně ve chvíli, kdy je o akci rozhodnuto. Měsíc před akcí by vám měl poskytnout dostatečný časový prostor pro rezervaci místa i organizaci všeho potřebného. Při výběru místa hraje důležitou roli zaměření akce. Má jít o pouhou tiskovou konferenci, jejímž záměrem je jenom podat informaci bez jakéhokoliv dalšího zdržování se na místě (doprovodného programu), či jde naopak o příležitost strávit s novináři užitečně čas, v jehož průběhu si chce management firmy s pozvanými v klidu pohovořit a nabídnout jim celodenní program?V prvním případě budete obecně volit co nejlépe přístupné hotelové nebo konferenční prostory s dobrým využitím městské hromadné dopravy, v druhém případě budete spíše vyhledávat příjemné a lákavé lokality dále od města, aby pozvaní neměli tendenci z akce „utíkat“. Psychologický efekt „když už jsem jel takovou dálku, tak přeci nepojedu hned zpět“, v tomto případě funguje. V Čechách se nabízí celá řada zajímavých míst, počínaje zámky, zábavními či sportovními centry konče například usedlostmi vybavenými výběhy s koňmi nebo off-roadovými trasami. Fantazii se meze nekladou, tematické zaměření by pro výběr akce mělo být rovněž klíčové. V případě, že volíte prostory, na které je potřeba dojíždět, nezapomeňte na dostatečnou kapacitu parkovací plochy pro hosty.Uznávaný odborník je pro média „tahákem“Klíčovým bodem v organizaci tiskové konference jsou pozvaní odborníci neboli speakeři. Bez nich by samotná tisková konference byla pro pozvané jen slabou motivací. Jejich přítomnost na akci je pro vás klíčem k zájmu ze strany zástupců medií. „Tváře“ za předsednickým stolem se rekrutují z řad společnosti, která tiskovou konferenci organizuje, a z osob, které jsou v daném oboru uznávanými odborníky (tzv. opinion leadeři). Přítomnost opinion leaderů je pro tiskovou konferenci velmi přínosná a stává se jedním z hlavních důvodů, proč pozvaní účast přijmou. Představa novináře, že může ve svém článku nebo reportáži počítat s osobním vyjádřením v oboru respektované osoby, je jednoduše silnou motivací k účasti a vaším argumentem ve chvíli, kdy u novinářů zajišťujete příslib jejich účasti. Někteří odborníci mají tendenci se do tématu příliš ponořit a přestat vnímat čas.Určete si před akcí společně časový limit pro jejich prezentaci a dbejte na to, aby jej přednášející dodrželi. Optimální délka celé tiskové konference je jedna hodina až hodina a půl v případě, že následují otázky a odpovědi. Podle celkové délky můžete volit i počet řečníků, ideální rozložení témat je mezi dva až tři s časovým limitem 20 minut pro každého. Až budete dávat dohromady s řečníky obsah jejich příspěvků, pamatujte na to, že je důležité držet se vždy klíčového tématu. Témata, která nejsou přímým poselstvím dané akce, jako ekonomické výsledky společnosti, vize do dalších let apod. si zaslouží samostatnou příležitost ke komunikaci, ať již ve formě tiskové konference, briefingu či tiskové zprávy.Zvěte s rozmyslemMáte téma a speakery a vybranou lokalitu a tím i polovinu práce za sebou… To vše vám pomůže k zajištění uspokojivé účasti médií na akci. Není to ale to jediné, čím si k jejich přítomnosti dopomůžete. I pozvánka na akci a její rozeslání zástupcům médií mají svou důležitost.Pozvánka na tiskovou konferenci musí obsahovat základní informace, jako jsou termín konání, hodina, místo, časový rozvrh a program včetně doprovodných akcí. Časový rozvrh se snažte v rámci možností vždy dodržet, toleruje se plus mínus čtvrt hodiny. Pozvané dokáže často rozladit fakt, že se na nedochvilné kolegy čeká až desítky minut.Vhodné dny pro tiskovou konferenci jsou úterý, středa a čtvrtek. V pondělí mívají redakce většinou porady a pátek je nevhodný především pro časově náročnější akce, ale i z jednoduchého důvodu, že končí pracovní týden a lidi už můžou být myšlenkami někde úplně jinde. Tiskové konference se většinou konají v dopoledních hodinách, odpoledne „honí“ redaktoři termíny a není namístě je v takovém případě zdržovat na akci dokonce až do večerních hodin. Navíc málokdo se zástupců médií bude ochotný trávit takto čas mimo svoji pracovní dobu.Způsoby distribuce a volba médií mohou do značné míry ovlivnit počet novinářů na akci. Pokud je vaší prioritou „kvalita“ a nikoli „kvantita“ zúčastněných, doporučuji rozeslat pozvánku adresně pouze na ty zástupce médií, o které na akci stojíte. Není od věci obeslat zvolené novináře nejprve mailem s informací o termínu konání akce bez dalších detailů zhruba dva týdny před akcí a další informace jim zaslat adresně v tištěné pozvánce pár dní před termínem tiskové konference. Tímto krokem si zajistíte, že budou dopředu počítat s termínem akce, ale další detaily se dozvědí až z pozvánky. Dáte tak menší šanci riziku, že se na akci dostaví i nezvaní, jako je tomu v případech, kdy se pozvánka objeví na některém se sdílených serverů nebo ji se všemi detaily jednoduše některý z novinářů „pustí“ dále. Pokud však vy nebo váš šéf kladete důraz na co nejvyšší počet přítomných na akci, máte možnost zaslat pozvánku i informačním agenturám, které se postarají o její další distribuci, a vy si tak zajistíte vyšší účast s určitým procentem těch, kteří se přijdou jen podívat nebo občerstvit. Odškrtněte siMáte místo, termín, speakery a tím i část práce za sebou. Zbytek kroků nutných k organizaci tiskové konference se dá shrnout do jednoduchého seznamu, který poslouží jako tahák před její přípravou:·                                 Tiskové materiály, fotografie, kontakty na řečníky·                                 Prostor pro případná interview s jednotlivými prezentujícími·                                 Hostesky, většinou 2–3 dle rozsahu akce·                                 Prezenční listina (eventuelně nádoba na vizitky zúčastněných)·                                 Jmenovky speakerů na předsednický stůl·                                 Fotograf (eventuelně video kameraman)·                                 Překladatel nebo tlumočník·                                 Audio a video technika – mikrofony, tlumočnická technika, počítač, projekční technika a další·                                 Dekorace prostor – bannery, loga firmy, květinová výzdoba·                                 Občerstvení běžně v cenovém rozpětí 500 až 1000 Kč na osobu·                                 Dárek, firemní propagační předměty při odchodu

Pokračovat na článek